In het hart van Europa ligt het Ruhrgebied, de voormalige kolengroeve van Duitsland. Met vijf miljoen inwoners is het één van de grootste Europese agglomeraties. Toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw de neergang van de Duitse staalindustrie onomkeerbaar was trad het verval in en werden fabrieken, pakhuizen, havens en stations overbodig. Er werd besloten het gebied te ontwikkelen tot nieuwe op cultuur gerichte metropool. Vanaf de jaren negentig heeft het Ruhrgebied een indrukwekkende transformatie ondergaan. Zware industrie heeft plaatsgemaakt voor cultuur, natuur en recreatie. Er zijn inmiddels meer dan honderd musea, theaters en concertgebouwen en er vinden vele festivals plaats. Hoogovens, gasopslagtanks, schachttorens en andere zichtbare symbolen van het industrieel erfgoed staan er nog en zijn nu een spectaculair decor van uiteenlopende initiatieven. Met het stilleggen van de industrie kwam er ook weer ruimte voor natuur. Het valt nu zelfs op hoe groen de regio is. Er zijn wandelpaden en 300 kilometer aan fietspad.