Zoek op land, regio of reis

×

Voorwaarden Corona-travelvoucher ...

Voorwaarden Corona-travelvoucher

Hieronder vindt u de voorwaarden van de Corona-travelvoucher die door ons tijdens de COVID-19 pandemie uitgegeven wordt. De waarde van dit voucher is bepaald o.b.v. het door u reeds (aan)betaalde bedrag van de reissom. De annuleringskosten voor uw origineel geboekte reis hebben wij voor ons rekening genomen. U heeft een jaar de tijd om een nieuwe reis te boeken. De nieuwe vertrekdatum mag dus ook ná de geldigheid van de voucher zijn, zolang de boeking maar binnen een jaar na uitgifte is gedaan bij Style in Travel. U kunt het voucher bij Style in Travel inwisselen onder de hierna te noemen voorwaarden.

Voowaarden

- U heeft van Style Individuals B.V., gevestigd aan de Gildestraat 1, 1704 AG in Heerhugowaard, KvK-nummer 66423325 (hierna: 'Style in Travel) een voucher ontvangen omdat uw reis is geannuleerd wegens onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het coronavirus/COVID-19.

- Onderstaande informatie staat specifiek op uw voucher vermeld: De naam 'Corona-voucher'; De uitgiftedatum van het Corona-voucher; De geldigheidsduur van de Corona-voucher; De waarde van het Corona-voucher; De mededeling dat de garantieregeling van de SGR van toepassing is; De Geldigheid van het Corona-voucher.

- Alleen door Style in Travel uitgegeven Corona-vouchers met de bovenstaande informatie zijn geldig.

- Het Corona-voucher kan uitsluitend worden ingewisseld bij Style in Travel en kan alleen ingewisseld worden voor een reis welke wordt aangeboden door Style in Travel en de merken/labels van Style in Travel.

- U kunt kiezen uit het gehele aanbod reizen, het hoeft niet dezelfde accommodatie en/of bestemming te zijn. Wanneer de reissom van de nieuwe reis hoger uitvalt, betaalt u de meerkosten. Boekt u een reis die goedkoper is, dan blijft het restant van de waarde op het voucher staan voor een volgende reis. De originele uitgifte datum van het voucher blijft geldig.

- De annuleringskosten betreffende uw origineel geboekte reis zijn voor rekening van Style in Travel.

- De waarde van het Corona voucher kan nooit hoger zijn dan de aan Style in Travel (aan)betaalde reissom.

- Het Corona-voucher is niet overdraagbaar aan derden i.v.m. de SGR dekking.

- Met het tegoed van uw geannuleerde reis kunt u tot uiterlijk één (1) jaar na uitgifte van het voucher een nieuwe boeking maken. Het voucher geldt voor alle type vakanties. De vertrekdatum van uw nieuwe vakantie moet uiterlijk plaatsvinden op 31 oktober 2021.

- Dekking SGR: Style in Travel is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Naar aanleiding van de uitzonderlijke situatie die is ontstaan als gevolg van het Coronavirus is door de SGR besloten dat het 'Corona-voucher' onder de dekking van de SGR valt. Dit betekent dat in het geval een reisorganisatie bijvoorbeeld failliet gaat en u nog een ongebruikte Corona- voucher heeft, dit wordt vergoed door de SGR. De specifieke voorwaarden om aanspraak te maken op deze regeling kunt u nalezen op www.sgr.nl. Hiermee blijft u de zekerheid houden dat uw reeds betaalde reissom veilig is gesteld. Aanspraken die voortvloeien uit een geannuleerde reis anders dan een voucher vallen niet onder de garantieregeling van SGR.

- Nadat u, uw Corona-voucher heeft ingewisseld en een nieuwe boeking heeft gemaakt, zijn op de nieuwe boeking de reguliere Style in Travel algemene voorwaarden en ANVR- Reizigersvoorwaarden van toepassing. Hiermee gaat u akkoord bij het maken van de nieuwe boeking. Met het tegoed van uw geannuleerde reis kunt u tot uiterlijk één (1) jaar na uitgifte van het voucher een nieuwe boeking maken.

- Alleen de hoofdboeker van de reis kan het voucher inwisselen en tenminste één van de originele reizigers dient deel te nemen aan de nieuwe reis, dit i.v.m. de SGR dekking.

- Indien u, bij uw origineel geboekte reis een reis- en/of annuleringsverzekering via Style in Travel afgesloten heeft, dan blijft deze van toepassing op uw nieuwe reis. De dekking wordt verplaatst naar de nieuw te boeken reis. Bij een hogere reissom, afwijkende reisduur, betaalt u de meerkosten voor de verzekering(en).

- U behoudt ten alle tijden het recht om terugbetaling van de (rest-)waarde van deze Corona-travelvoucher te vragen na uiterlijk 12 maanden.

- U heeft het recht de Corona-travelvoucher af te wijzen en toch een cash refund te vragen. Op het moment dat u de Corona-travelvoucher niet accepteert vervalt de SGR dekking op de (aanbetaalde) reissom.

Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

©2023 Style in Travel - All Rights Reserved | De specialist op het gebied van fly-drives en roadtrips