Een eeuw geleden vond één van de meest gruwelijke oorlogen in de geschiedenis plaats: de Grote Oorlog, ofwel de Eerste Eereldoorlog. Nu de rust na de herdenkingsjaren is wedergekeerd bieden wij een excursie aan naar de slagvelden van Ieper en omgeving. We bekijken de historische overblijfselen van de gevechten, kijken naar de strategische plannen van beide legers en gaan na wat deze oorlog nu nog betekent in het hedendaagse Ieper.